Spólka z o.o.

Biuro Doradztwa Techniczno-Handlowego


Hermann Friedrich Ziehstein-Poliererei GmbH

jest wiodącym producentem ciągadeł diamentowych do produkcji drutuZakres produkcji:


Ciągadła z:

  1. -diamentu naturalnego

  2. -monokryształów

  3. -polikryształów syntetycznych

  4. -metali twardych


Konserwacja ciągadeł:

  1. -polerowanie ciągadeł

  2. -zarządzanie ciągadłami

  3. -inspekcja ciągadeł i doradztwo

  4. -oprogramowanie do zarządzania ciągadłami

  5. -Kasety do przechowywania ciągadeł


Proszek diamentowy