Spólka z o.o.

Biuro Doradztwa Techniczno-Handlowego

MOBAC GmbH

jest wiodącym producentem urządzeń zdawczych i odbiorczych, oraz sprzęgieł i hamulców przemysłowychZakres produkcji:


  1. -urządzenia zdawcze i “w locie”

  2. -urządzenia zdawcze horyzontalne

  3. -nawijarki, szpularki

  4. -hamulce i sprzęgła proszkowe magnetyczne

  5. -hamulce hysterezowe wzbudzane prądem

  6. -hamulce i sprzęgła hysterezowe

  7. -sprzęgła magnetyczne

  8. -oprzyrządowanie