Spólka z o.o.

Biuro Doradztwa Techniczno-HandlowegoNaber & Wissmann GmbH

jest wiodącym producentem narzędzi do ciągnienia drutówZakres produkcji:


  1. -Stożki ciągowe

  2. -pierścienie ciągowe

  3. -tarcze ciągowe

  4. -walce ciągowe

  5. -rolki prowadzące do drutu

  6. -elementy prowadzenia drutu