Spólka z o.o.

Biuro Doradztwa Techniczno-Handlowego

RESY Filtration

Reber Systematic

GmbH + Co. KG

jest wiodącym producentem filtrów płynów przemysłowych
Zakres produkcji:


  1. -filtry kompaktowe do środków smarno-chłodzących

  2. -filtry do chłodziw

  3. -płynów procesów przemysłowych

  4. -filtry centralne.

 
 

Tekst