Spólka z o.o.

Biuro Doradztwa Techniczno-Handlowego

August Strecker

GmbH & Co. KG

jest wiodącym producentem zgrzewarek elektrycznych doczołowych do zastosowania w przemyśle druciarskim i kablowniczym


Zakres produkcji:


Zgrzewarki elektryczne:


  1. -drutów nieżelaznych,

  2. -lin i linek aluminiowych i miedzianych,

  3. -drutu stalowego,

  4. -kordów lub lin stalowych,


Spęczarki do zgrzewania na zimno.